Dijital Türkiye Platformu Kuruldu

Dijital Türkiye Platformu Kuruldu – Platform, Digital Europe 2020 vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerini birleştirerek ‘Dijital Türkiye’yi yaratmayı amaçlıyor

Reklamlar

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD), Digital Europe 2020 vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerini aynı paralelde yürüterek ”Dijital Türkiye’yi yaratmak üzere Dijital Türkiye Platformu” çatısı altında bir araya geldi.

Digital Türkiye Platformunun başkanlığını üstlenen TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, platformun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, devletin, bilgi, iletişim ve elektronik sektörünün stratejik önemini yeterince kabul etmediği görüşünden yola çıktıklarını belirtti.

Bu sektörleri temsil eden 30’a yakın sivil toplum kuruluşu (STK) bulunduğunu söyleyen Eczacıbaşı, ”Bu STK’lar sektörün ortak sorunlarıyla ilgili konularda ayrı ayrı tonlarla, söylem ve fikir birliği olmadan ilgili kurumlarla iletişimde bulunmaktadır. Bu durumun, sorunlara yönelik olarak, odaklanmış ve çözüme yönelik iletişimde bulunulmasını engellemesi neticesinde, Dijital Türkiye Platformu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bir ortak hareket platformu olarak şekilleniyor” diye konuştu.

Platformu oluşturan kuruluşların ayrı bir tüzel kişilik oluşturması yerine, kendi iç bağımsızlıklarını koruyarak, belirli konularda ortak hareket edecekleri bir mekanizma ve işleyiş çerçevesi oluşturulmasını sağladıklarını anlatan Eczacıbaşı, platformun kurucu üyesi örgütlerin başkanlarından oluşan ”Dijital Türkiye Platformu Başkanlar Kurulu”nun 3 ayda bir toplanarak platformun üst düzey karar alma organı olarak hareket edeceğini söyledi.

ECİD Başkan Vekili Turan Erdoğan ise, Avrupa’da ayrı ayrı üye oldukları derneklerin Digital Europe çatısı altında tüzel olarak da birleştiğini, teknolojinin kurumsal düzeyde bu birlikteliği zorunlu kıldığını belirtti.

Erdoğan, dijital devrimin kaçınılmazlığına işaret ederek, buharlı makinelerin icadı ve elektriğin bulunmasından daha önemli ve köklü değişiklikleri tetikleyecek bu devrimi yakalayamayanların toplumsal refah anlamında da geride kalacağını vurguladı. Erdoğan, uzun vadede platformdaki birlikteliğin tüzel anlamda birleşmeye evrilmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, platformun temel çalışma konularını e-eğitim, e-devlet, enerji tasarrufu, ekosistem, dijital tek pazar, Ar-Ge ve inovasyon ile erişim olarak sıraladı.

-”ÖZEL SEKTÖRDE TEK MUHATTAP…”-

TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy da, Türkiye’nin geleceği için bilişimin en stratejik sektör olduğunu belirterek, sektörün gelişmesine yönelik çalışmaların devlet politikası haline getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Gürsoy, ”Nasıl kamuda tek muhattap istiyorsak, özel sektörde de bunu oluşturmamız lazım. Sektöre yönelik STK’ların ilk 10 hedefleri içerisinde 5-6’sı aynı. Ortak söylemimizi güçlü hale getirmek ve aynı konuların farklı derneklerce farklı platformlarda değerlendirilmesiyle ortaya çıkan enerji, zaman ve kaynak kaybının önüne geçmek istedik” diyerek, Türkiye’nin 2023 yılında ilk 10 ekonomi arasına girmesi hedefinin gerçekleştirilmesi için Dijital Türkiye dönüşümünün gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

TBD Başkanı Turhan Menteş de, platformun, teknolojideki yakınsamanın sivil topluma bir yansıması olduğunu belirterek, platformun çabaları sonucunda Türkiye’nin 2020 ve ötesinde Avrupa’nın koyduğu hedeflerin ötesine geçeceği öngörüsünde bulundu.

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Altay ise, yüksek teknoloji sektöründeki baş döndürücü gelişmelerin, artık teknoloji firmaları tarafından değil, son kullanıcıların talepleri doğrultusunda yaşandığına dikkati çekerek, son kullanıcıların, yüksek bant genişliklerini destekleyen yeni nesil bilişim altyapısı üzerinden zaman ve mekandan bağımsız, yakınsanmış katma değerli yazılım ve uygulamalarla hizmet almak istediklerini kaydetti.

Altay, makineden makineye (M2M- Machine to Machine) iletişimin kazandığı öneme işaret ederek, ”2012 yılında yılda 100 milyar dolarlık iş hacmine sahip olacağı belirtilen M2M iletişiminin artarak büyüyeceği ve 2020 yılında 50 milyar nesne ya da cihazın birbirine yüksek bant genişlikleriyle bağlanacağı öngörülüyor” dedi.

-DİJİTAL TÜRKİYE PLATFORMU-

Toplantıda verilen bilgiye göre, Dijital Türkiye Platformunun amaçları şöyle sıralanıyor:

– Geleceğin Dijital Türkiye’sinin yaratılması,

– AB Dijital Ajandasının esasını oluşturan DIGITALEUROPE 2020 vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesi,

– Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik dünyasının gelişimi ve dünya pazarlarında rekabetçi bir duruma gelmesi için strateji ve politika önerileri oluşturulması,

– Bilgi, iletişim ve elektronik dünyasının ortak sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi,

– Türkiye’deki bilgi, iletişim ve elektronik dünyasını ilgilendiren düzenlemeler ve gelişmeler konusunda ortak görüş ve hareket stratejisi belirlenmesi ve uygulanması,

– Bilgi, iletişim ve elektronik dünyasının gelişimine, önemine ve sorunlarına dikkat çekmek için farkındalık aktivitelerinde bulunulması,

– Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi iradeye, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik sorunları ve öncelikleri hakkında bilgilendirme yapılması,

– Dijital Türkiye Platformunun ilgili paydaşlar tarafından Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının temsilcisi olarak görülmesini ve dikkate alınmasının sağlanması,

– Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik dünyasının temsilcisi sıfatıyla işbirliklerini geliştirmesi.

Rate this post
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum yapın